تصویر اخبار آمادگی در حاشیه بین الملل اخبار بین الملل

تصویر: اخبار آمادگی در حاشیه بین الملل اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل ترامپ دست حمایت اوباما را از سر دانشجویان برمی‌دارد

دولت تازه آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، در حال بازبینی قانون حمایتی از دانشجویان هست. سیاستی که از وقت اوباما اتخاذ شده است است.

ترامپ دست حمایت اوباما را از سر دانشجویان برمی‌دارد

ترامپ دست حمایت اوباما را از سر دانشجویان برمی دارد

عبارات مهم : آموزش

دولت تازه آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، در حال بازبینی قانون حمایتی از دانشجویان هست. سیاستی که از وقت اوباما اتخاذ شده است است.

به گزارش ایسنا و به نقل از یو.دبلیو نیوز، به نوشته دنیل داگلاس گابریل، خبرنگار واشنگتن پست؛ دولت ترامپ گام به گام در حال بازبینی و اصلاح سیاست ها و قوانین آموزش عالی است که اوباما پایه گذار آن بوده هست. قوانین و سیاست هایی که جهت پشتیبانی و حمایت از دانشجویانی بنا قرار داده شده است که جهت ادامه تحصیل ارزش وابسته به بودجه قوه مجریه هستند.

ترامپ دست حمایت اوباما را از سر دانشجویان برمی‌دارد

حامیان دولت می گویند وزارت آموزش زیر نظر رییس جمهور دونالد ترامپ در حال بازگرداندن تعادل به سیستم آموزشی کشور هست. سیستمی که در دوران اوباما با بیش از حد گسترده شدن خود منجر به تصویب مقررات تنبیهی و ورود پلیس ضد شورش به دانشگاه ها شد که تهدیدی جهت ثبات دانشگاه ها و شرکت های وام دهنده به دانشجویان شد.

اما مخالفان نگرانند که ترامپ نتیجه سالها کار بافایده دولت اوباما در این راستا را تنها جهت اطمینان از به سود رسیدن وام های دانشجویی بر باد دهد.

دولت تازه آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، در حال بازبینی قانون حمایتی از دانشجویان هست. سیاستی که از وقت اوباما اتخاذ شده است است.

در حالی که وزیر آموزش ترامپ، بتسی دواس در همین 6 ماه اخیر بسیاری از برنامه های اوباما را از دستور کار خارج و لغو کرده، تعدادی را به تعویق انداخته و تعدادی دیگر را معلق کرده هست. وی همچنین برنامه هایی را جهت اصلاح و بازبینی بیش از نیمی از مصوبات دولت اوباما از جمله میزان کمک به دانشجویان، ارائه کرده است.

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | اوباما | دانشگاه | دانشجویان | دولت ترامپ | دونالد ترامپ | ریاست دونالد ترامپ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs